Tuy nhiên, việc nảy ra những ý tưởng về đồ ăn nhẹ dễ chuẩn bị, tốt cho sức khỏe và dễ di chuyển có thể khó khăn.Dưới đây là 13 món ăn nhẹ đơn giản và lành mạnh cho công việc.